• EcoBring-teamet

Matavfall - større problem enn plast

I dag er det stort fokus på hvilke negative miljøkonsekvenser plast har. Det er utvilsomt et stort og viktig problem å løfte frem, men de fleste er ikke klar over at matavfall faktisk er et større problem på flere områder. La oss forklare:

I Norge går enorme mengder mat i søppelet. I snitt kaster hver nordmann 42,1kg spiselig mat per år. Bare produksjonen av denne maten tilsvarer rundt 112kg Co2-ekvivalenter. Når man ser på plast i forhold, vil nok mange bli overrasket. Befolkningen bruker i snitt 18kg plast per år. Produksjonen av dette tilsvarer 42kg Co2-ekvivalenter, hvilket er betydelig lavere enn tallene for matproduksjon.


Nå har vi tatt for oss produksjonen, men hva skjer så videre? Det er nemlig en større forskjell mellom plast og matavfall her. Plast har faktisk fått et unødvendig dårlig rykte hos mange. Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge sier følgende:


– Materialene i plastemballasjen kan gjenvinnes mange ganger. Derfor er det bra at folk flest er flinke til å kildesortere emballasjen sin. Gjenvunnet plast brukes i alt fra snøskuffer og blomsterpotter til kontorstoler og bildeler, forteller hun.

Når folk er såpass flinke til å kildesortere plast, vil det ikke ha like negativ miljøeffekt etter bruk. Tvert imot brukes det ofte på nytt til nye produkter. Dette er selvfølgelig med forutsetning om at man kaster det i søppelet, havner det i naturen er det en annen sak.


Men hva skjer så med matavfallet? Dette kan ikke gjenbrukes slik som plast. I veldig mange kommuner kastes all den verdifulle maten rett i restavfallet, hvorpå dette kjøres til store forbrenningsanlegg. Noen kommuner har en ordning med henting og sortering av matavfall. Men dette er heller ikke alltid like bra, og det har ofte flere uheldige konsekvenser. For det første må store, forurensende lastebiler kjøre rundt til alle boliger, noe som fører til store Co2-utslipp. Generelt tar mange forbrenningsanlegg heller ikke nytte av den næringen som finnes i slikt avfall. På denne måten går store miljøgevinster tapt.


Så hva kan være en god løsning på dette? Vi tror at det beste ville vært at alle tok hånd om sitt eget matavfall. På denne måten ivaretar man all den nyttige næringen som finnes i slikt organisk avfall, i tillegg til at man vil skåne miljøet for unødvendige utslipp. Det organiske avfallet kan heller omgjøres til nyttig plantejord enn å kastes. Hvordan skal man gjøre det, tenker du kanskje? Svaret er ganske enkelt:


Vi mener at hjemmekompostering trolig er den beste og mest effektive løsningen. Dette er en enkel og miljøvennlig måte å håndtere det organiske avfallet på, og er noe man kan drive med hjemme. Man skåner miljøet, tar vare på den gode næringen, sparer penger på søppeltømming og får god plantejord til sin hage. Vinn, vinn både for deg og for kloden.


Kilder til teksten:


ANB (2018) Matavfall er et større miljøproblem enn plast, Dagsavisen. Hentet: 04.08.20, Kl: 11:47, fra: https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/matavfall-er-et-storre-miljoproblem-enn-plast-1.1124598Kontakt

Telefon: +47 92 05 79 89

Mail: kontakt@ecobring.no

Adresse

Bergen, Hordaland